Klubbens styre for 2017 valgt på årsmøte den 15 februar 2017

Publisert 2017

Styremedlemmer er som følger:

Roller i styret som konstitueres av styret selv:

Roller utenom styret i klubben:

Eventuelle spørsmål til styret kan rettes via epost til: k3klatringgmail.com