Klatreførere for Kongsberg og omegn

Publiseres ila 2018 ...

Eventuelle spørsmål til styret kan rettes via epost til: k3klatringgmail.com