Fra oppstarten i 1993 ble informasjon overført på klubbmøter eller via brev til medlemmene. Fra 1995 hadde klubben sitt eget klubborgan; HorizontaloideN. Her ble det distribuert informasjon fra styret, medlemmer fortalte om turer de hadde vært på og det ble publisert førerer fra førstebestigerne! Verdt å se igjennom! Flere vil bli tilgjengeliggjort etterhvert.

Avisene er skannet til pdf og konvertert til websider. Eventuelle førere er også kopiert inn i "fører databasen" vår.

Fra ca 2004 har vi hatt to forskjellig fora, tre forskjellige web publiserings platformer og mye postes i disse dager å Facebook. Mye av dette er tapt ettersom tiden har gått. Har du en historie du har lyst til å publisere? Send den til web ansvarlig!