Om K3

K3 ble stiftet 31.03.1993 og teller idag over 140 medlemmer. Vi har medlemmer i alle aldere og aktive grupper for barn og ungdom.

Klubben er medlem av Norges Idrettsforbund (NIF), hvor klatring er tatt opp som et eget særforbund gjennom Norges Klatreforbund (NKF).

Klubbstyret 2018

Klubbens styre for 2018 valgt på årsmøte mars 2018

Styremedlemmer er som følger:

 • Styreleder: Tor Fredrik Aas
 • Nestleder: Arild Andersen
 • Styremedlem: Espen Pettersen
 • Styremedlem: Randi Lie Viken
 • Styremedlem: Linnea Olofsson
 • Varamedlem: Fredrik Østheim
 • Varamedlem: Jonas Brattensborg

Roller i styret som konstitueres av styret selv:

 • Sekretær: Espen Pettersen
 • Kasserer: Randi Lie Viken
 • Turansvarlig: Jonas Brattensborg
 • Materialforvalter: Linnea Olofsson
 • Sikkerhetsansvarlig: Arild Andersen
 • Kurskoordinator: Arild Arnesen

Roller utenom styret i klubben:

 • Ansvarlig Barnegruppa: Espen Pettersen
 • Ansvarlig Ungdomsgruppa: Espen Pettersen
 • Ansvarlig klatrefelt: Arild Arnesen og Jonas Brattensborg
 • Web ansvarlig: Jarand Uberg

Eventuelle spørsmål til styret kan rettes via epost til: k3klatring(at)gmail.com