Medlemskontingent

Publisert 2017

Medlemskontingent for 2017 er:

Medlemskapet gjelder for kalenderåret, og inkluderer gratis klatring i Skrimhallen på treningene våre!

Slik går du frem for å bli medlem:

Kontakt kasserer ved å sende epost til:k3klatringgmail.com"