NKF - Norges Klatreforbund

Klubben er medlem av Norges klatreforbund